Hüpoteeklaen

EHITAL KREDIIT pakub madala intressiga hüpoteeklaene. Hüpoteeklaenu puhul on tagatiseks üksnes kinnisvata, ehk korter, maja, ridaelamu, paarismaja, suvila või maatükk. Hüpoteegi seadmise lepingu tõestab notar ja see on tasuline teenus. Hüpoteek seatakse üldjuhul esimesele järjekohale. Hüpoteegi seadmise ja hüpoteegipidaja kohta tehakse kanne kinnistusraamatusse.

Ehital Krediit OÜ pakub fikseeritud intressiga hüpoteeklaene, ehk lepingujärgne intress tulevikus ei muutu. Fikseeritud intress on alates 11% aastas. Hüpoteeklaenu konkreetne intressimäär sõltub peamiselt laenu suurusest, tagatise asukohast ja selle üldseisukorrast. Laenu suurust määravad ära kliendi soov, laenule antava tagatise väärtus ja kliendi maksejõulisus. Finantseeringu kasutamise otstarve ei ole piiratud. Reeglina toimub hüpoteeklaenu tagasimaksmine annuiteetgraafiku alusel, ehk igakuised maksed on kuni tagastamise lõpptähtpäevani võrdsed.

Võrreldes kommertspankade poolt antavate hüpoteeklaenudega nõuab Ehital Krediit mõnevõrra suuremat tagatist ning ka keskmine laenuintress on kõrgem. Teisalt on laenu saamine kliendi jaoks lihtsam ja kiirem, sest ettevõtte sisene otsustusprotsess ja asjaajamine võtab vähem aega kui tavaliselt kommertspankades. Ehital Krediit OÜ poolt pakutava teenuse puhul on väga oluline, et igale kliendile pakutakse personaalset lahendust, mis vastab võimalikult hästi kliendi vajadustele ja võimalustele.

Hüpoteeklaenu võivad taotleda kõik Eesti Vabariigis legaalselt viibivad eraisikud ning Eestis registreeritud ettevõtted. Laenu saavad taotleda 18-75 aastased isikud (eeldusel, et kogu laen on tagasi makstud 75. eluaastaks). Laenuvõtja saab soovi korral kuni 3 esimest kuud täielikku maksepuhkust, mille jooksul põhiosa ega intressimakseid tasuma ei pea. Lepingu kestuse ajal võib võtta maksepuhkust alates 3 kuud kuni 12 kuud ja tasuda sel perioodil ainult intressimakseid.

  • Lepingutasu võib tasuda pärast finantseeringu saamist.
  • Vastuse anname ühe päeva jooksul ( kui hindamisakt on esitatud ).
  • Minimaalne laenusumma on 2000 eurot;
  • Laenusumma üldjuhul kuni 70 % tagatisvara turuväärtusest;
  • Maksegraafik koostatakse iga kliendiga individuaalselt ning valida on võimalik erinevate tagasimakse graafikute vahel;
  • Laenude tähtaeg on alates 6 kuud kuni 30 aastat;

EHITAL KREDIIDIS on võimalik refinantseerida teistest finantsasutustest võetud hüpoteeklaene, kiirlaene ja muid tarbimislaene.