Ettevõtjatele

Laen ettevõtjatele kinnisvara tagatisel - Hüpoteeklaen
 
Anname ettevõtjatele laene üksnes kinnisvara tagatisel. Hüpoteeklaen ettevõtjatele võimaldab suurendada käibevahendeid, teostada vajalikuid investeeringuid või katta hooajalisust. Erinevalt pankadest ei nõua Ehital Krediit taotlejalt äriplaani ning laenu taotlemiseks vajalike dokumentide hulk on minimaalne.
 
Minimaalne laenusumma: 2000 eurot
Laenu maksimaalne tähtaeg: 20 aastat
Laenusumma kuni 60% tagatisvara turuväärtusest
Soovi korral maksepuhkus kuni 6 kuud
Vastuse anname 1 päeva jooksul
 
Hüpoteeklaenu tagastamine toimub sarnaselt eraisikute laenudele. Maksegraafik koostatakse iga kliendiga individuaalselt ning valida on võimalik erinevate tagasimakse graafikute vahel.
 
Ehital Krediidis on võimalik refinantseerida teistest finantsasutustest võetud laene.
 
Taotlemiseks vajalikud dokumendid
 
Juhatuse liikme pass või ID-kaart
Tagatisvara omandiõiguse tekkimise aluseks olev dokument
Tagatisvara hindamisakt (Tallinaas ja Harjumaal hindab  vajadusel tagatisvara Ehital Krediidi ekspert)
Juhatuse otsus laenu võtmise ja tagatisvara pantimise kohta
Vajadusel võib Ehital Krediit nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist

Kontakt:
Tel.      +372 6264345 / +372 6264347
FAX      +372 6264348
GSM     +372 5222095 /  +372 5028683